• Lễ Cầu An Năm Mới Canh Tý 25.01.2020

 • Hội Xuân Canh Tý 25.01.2020

 • Hình ảnh Marienfried 2019

 • Liên Lạc / Impressum

  Văn Phòng Mục Vụ CGVN Giáo Phận Rottenburg Stuttgart

  Lm. Giuse Huỳnh Công Hạnh SVD

  Nürnberger Strasse 184

  72760 Reutlingen

  Email: vp@gxvn-rs.de

  ĐT: 07121-742851