• Lễ nhậm chức Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh 01.05.2018

 • Lễ Cầu An Năm Mới Canh Tý 25.01.2020

 • Hội Xuân Canh Tý 25.01.2020

 • Hình ảnh Marienfried 2019

 • Nghe nhạc Thánh ca

 • Chia Buồn  >>>>Xin đọc thêm cáo phó


  >>>>Xin đọc thêm cáo phó và chương trình tang lễ  >>Đọc thêm Cáo Phó và chương trình lễ an táng  Xin đọc thêm
  Xin đọc thêm

  width=

  width=  Đọc thêm bản Cáo Phó

  width=

  Đọc thêm Cáo Phó  Đọc thêm bản Cáo Phó