• Lễ nhậm chức Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh 01.05.2018

  • Lễ Cầu An Năm Mới Canh Tý 25.01.2020

  • Hội Xuân Canh Tý 25.01.2020

  • Hình ảnh Marienfried 2019

  • Marienfried 2023 & Hình tượng đài ĐM La Vang 08.07.2023

  • Nghe nhạc Thánh ca

  • Trang Đầu

    Video giới thiệu – Dự án nhà Mẹ Lavang-Fatima.


    >>> Đọc thêm thư mời