• Lễ Cầu An Năm Mới Canh Tý 25.01.2020

 • Hội Xuân Canh Tý 25.01.2020

 • Hình ảnh Marienfried 2019

 • Trang Đầu


  Thánh Lễ Chúa Nhật 18 Mùa Quanh Năm 1/8/2021 dành cho những người không thể đến nhà thờ.  >>>>>>>Thư thông báo của Cha xứ „Ngày thế giới ông bà và tuổi cao niên“


  >>>>>>>Thư thông báo của Cha xứ „Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá“


  >>>>>>>Đọc thêm thư kêu gọi yểm trợ nạn nhân lũ lụt tại Đức