• Lễ nhậm chức Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh 01.05.2018

 • Lễ Cầu An Năm Mới Canh Tý 25.01.2020

 • Hội Xuân Canh Tý 25.01.2020

 • Hình ảnh Marienfried 2019

 • Nghe nhạc Thánh ca

 • Trang Đầu


  Bischof Gebhard Fürst lädt alle zum Katholikentag vom 25. bis 29. Mai nach Stuttgart ein.
  >>>>>Xin đọc thêm chương trình tĩnh tâm TAM NHẬT THÁNH 2022


   


  >>>>>Xin đọc thêm mùa chay 2022