• Lễ nhậm chức Cha Giuse Huỳnh Công Hạnh 01.05.2018

 • Lễ Cầu An Năm Mới Canh Tý 25.01.2020

 • Hội Xuân Canh Tý 25.01.2020

 • Hình ảnh Marienfried 2019

 • Nghe nhạc Thánh ca

 • Lễ Cộng Đoàn

  « Previous Entries

  Tháng 05.2022

  Montag 2 Mai. 2022

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19 chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên tham dự Thánh lễ. 01.05 CĐ Bác Ái 10g00 BT hòa giải, 10g30 Tôn vinh Mẹ Maria và Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn (Maria […]

  Tháng 04.2022

  Montag 4 April. 2022

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19 chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên tham dự Thánh lễ.   Chương tình tĩnh tâm Tam Nhật Thánh từ ngày 14.04.2022 – 16.04.2022 tại St. Andreas, Nürnberger Str. 184, 72760 […]

  Tháng 03.2022

  Freitag 4 März. 2022

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19, với biến chủng mới là Omikron, nên chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên tham dự Thánh lễ. Trong nhà thờ mỗi người ngồi cách nhau 1,5 m và phải đeo […]

  Tháng 02.2022

  Dienstag 1 Februar. 2022

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19, với biến chủng mới là Omikron, nên chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên ghi danh trước khi tham dự Thánh lễ qua cộng đoàn trưởng của mình. Trong nhà thờ […]

  Tháng 01.2022

  Donnerstag 30 Dezember. 2021

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19, với biến chủng mới là Omikron, nên chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên ghi danh trước khi tham dự Thánh lễ qua cộng đoàn trưởng của mình. Trong nhà thờ […]

  Tháng 12.2021

  Samstag 4 Dezember. 2021

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19, với biến chủng mới là Omikron, nên chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên ghi danh trước khi tham dự Thánh lễ qua cộng đoàn trưởng của mình. Trong nhà thờ […]

  Tháng 11.2021

  Sonntag 31 Oktober. 2021

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19, con số lây nhiễm vẫn còn, nên chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên ghi danh trước khi tham dự Thánh lễ qua cộng đoàn trưởng của mình. Trong nhà thờ […]

  Tháng 10.2021

  Freitag 1 Oktober. 2021

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19, con số lây nhiễm vẫn còn, nên chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên ghi danh trước khi tham dự Thánh lễ qua cộng đoàn trưởng của mình. Trong nhà thờ […]

  Tháng 09.2021

  Freitag 3 September. 2021

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19, con số lây nhiễm vẫn còn, nên chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên ghi danh trước khi tham dự Thánh lễ qua cộng đoàn trưởng của mình. Trong nhà thờ […]

  Tháng 07 & 08.2021

  Donnerstag 1 Juli. 2021

  LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN Trong thời đại dịch Covid-19, con số lây nhiễm vẫn còn, nên chúng ta cần phải tuân theo các điều lệ của chính quyền và giáo quyền. Kính mời cộng đoàn viên ghi danh trước khi tham dự Thánh lễ qua cộng đoàn trưởng của mình. Trong nhà thờ […]

  « Previous Entries